10 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 10 de gener de 2009
TITULAR: Uns 600 escolars no poden anar a classe per la neu
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 10 de enero de 2009
TITULAR:
Unos 600 escolares no pueden ir a clase por la nieve
-¡"Mecagüen" el 4 x 4 de mi padre!