06 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 5 de gener de 2009
TITULAR: El sector porcí arrossega pèrdues de 50 milions d'euros
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 5 de enero de 2009
TITULAR: El sector porcino acumula pérdidas de 50 millones de euros

-A ver si así podemos recuperar el coste de producción
-¡Oink!