04 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 4 de gener de 2009
TITULAR: Els juguets electrònics són els preferits
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 4 de enero de 2009
TITULAR:
Los juguetes electrónicos son los preferidos


Estimados Reyes del EXTREMO Oriente: