22 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 22 de gener de 2009
TITULAR: Gilabert defensa una Lleida de dues vegueries
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 22 de enero de 2009
TITULAR:
Gilabert defensa una Lleida de dos veguerias
-Cortar por la línea de puntos
-¡Cagüentodo!