20 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 20 de gener de 2009
TITULAR: La CE preveu una crisi més forta del que diu Solbes
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 20 de enero de 2009
TITULAR:
La CE prevee una crisis más fuerte de lo que dice Solbes