24 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 24 de gener de 2009
TITULAR: Suposada trama d’espionatge a Madrid
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 24 de enero de 2009
TITULAR: Supuesta trama de espionaje a Madrid