15 de gener 2009

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 15 de gener de 2009
TITULAR: Continuen els atacs a Gaza mentre es negocia un alto el foc
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 15 de enero de 2009
TITULAR:
Continuan los ataques a Gaza mientras se negocia un alto el fuego