03 de desembre 2008

Dibuix publicat a la revista La Paeria. Desembre de 2008
Dibujo publicado en la revista La Paeria. Diciembre de 2008
AUMENTAN UN 20% LAS PERNOCTACIONES EN LLEIDA
ANTES...
DESPUÉS...