14 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 14 de desembre de 2008
TITULAR: Schuster tenia raó
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 14 de diciembre de 2008
TITULAR:
Schuster tenia razón