09 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 9 de desembre de 2008
TITULAR: El Pessebre de Sant Guim es farà dins de les cases
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 9 de diciembre de 2008

TITULAR: El pesebre de Sant Guim se hará dentro de las casas
-¿El portal de Belén? Sí, en aquella puerta, en el primero tercera