31 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 31 de desembre de 2008
TITULAR: Solbes presenta un nou model de finançament
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 31 de diciembre de 2008
TITULAR:
Solbes presenta un nuevo modelo de financiación