30 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 30 de desembre de 2008
TITULAR: CIU no vota res als pressupostos de la Diputació
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 30 de diciembre de 2008
TITULAR:
CIU no vota nada en los presupuestos de la Diputación
DIPUTACIÓN DE LLEIDA
Resultado de la votación
Presupuestos 2009
ERC .... Sí
PSC .... Sí
PP .... Abstención
CIU .... Parece que hoy llueve...