07 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 7 de desembre de 2008
TITULAR: Fan test gratuits d’intel·ligència per detectar superdotats
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 7 de diciembre de 2008

TITULAR: Hacen test gratuitos de inteligencia para detectar superdotados
-Inteligente no lo es mucho, pero superdotado sí que lo és, ¡y mucho!
-Gñññ