04 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 4 de desembre de 2008
TITULAR: ETA torna a matar després de la detenció de Txeroki
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 4 de diciembre de 2008

TITULAR: ETA vuelve a matar después de la detención de Txeroki
EL CEREBRO DE UN ETARRA