28 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 28 de desembre de 2008
TITULAR: Ofensiva de l’exèrcit d’Israel a Gaza
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 28 de diciembre de 2008
TITULAR:
Ofensiva del ejército de Israel en Gaza