22 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 22 de desembre de 2008
TITULAR: Ausàs dóna 11 màquines llevaneus al Pirineu
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 22 de diciembre de 2008
TITULAR:
Ausàs da 11 máquinas quitanieves al Pirineo