11 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 11 de desembre de 2008
TITULAR: El Madrid canvia d'entrenador
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 11 de diciembre de 2008
TITULAR: El Madrid cambia de entrenador