24 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 24 de desembre de 2008
TITULAR: La Diputació donarà crèdits als ajuntaments
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 24 de diciembre de 2008
TITULAR:
La Diputación dará créditos a los ayuntamientos