03 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 3 de desembre de 2008
TITULAR: Cessen dos càrrecs de la Diputació per contractar familiars
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 3 de diciembre de 2008

TITULAR: Cesan dos cargos de la Diputación por contratar familiares
BOLSA DE TRABAJO
FAMILIARES - OTROS
MOSTRADOR CERRADO POR SER ESCANDALOSO
DIPUTACIÓN DE LLEIDA