13 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 13 de desembre de 2008
TITULAR: La caiguda de l’IPC del novembre repercuteix en les pensions
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 13 de diciembre de 2008
TITULAR:
La caida del IPC del noviembre repercute en las pensiones
-¡Ha caido el IPC justo encima de los jubilados!
-¡Y de muy arriba!