25 de desembre 2008

Els Farrús. Publicat al diari La Mañana el dia 25 de desembre de 2008
Els Farrús. Publicado en el diario La Mañana el dia 25 de diciembre de 2008
-Pastorcillos a Belén que Jesús ha nacido...
-Muy bien, hijo
-Muy bien, muy bien
-Muy bonito
-Gracias
-Gracias
-¿Puedo recitar cada dia?