18 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 18 de desembre de 2008
TITULAR: El Parlament Europeu diu no a la jornada de 65 hores
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 18 de diciembre de 2008
TITULAR:
El Parlamento Europeo dice no a la jornada de 65 horas
PARLAMENTO EUROPEO
65 HORAS SEMANALES