17 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 17 de desembre de 2008
TITULAR: La Rota legitima la sentència de tornar l’art de la Franja
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 17 de diciembre de 2008
TITULAR:
La Rota legitima la sentencia de devolver el arte de la Franja