02 de desembre 2008

La Marçalada. Publicat al diari La Mañana el dia 2 de desembre de 2008
TITULAR: Cau la venda de vehicles a Lleida
La Marçalada. Publicado en el diario La Mañana el dia 2 de diciembre de 2008

TITULAR: Cae la venta de vehiculos en Lleida
CONCESIONARIO DE AUTOMÓBILES
-¿Un coche, no quiere un coche? ¡Por favor, compre un coche!