20 de desembre 2008

Felicitació de Nadal per a COPLEFC (Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya)
Felicitación de Navidad para COPLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Cataluña)